Sprawę martwych łabędzi koło Przechlewa badają inspektorzy ochrony środowiska

5 stycznia 2021 roku w godzinach popołudniowych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku wpłynęła informacja o martwych łabędziach na rzece Brdzie w miejscowości Płaszczyca koło Przechlewa (powiat człuchowski).

W związku z powyższym inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia, celem rozpoznania zanieczyszczenia w terenie.

Po przybyciu na wskazany w zgłoszeniu teren stwierdzono, że zostały zakończone działania innych służb polegające na odławianiu martwych łabędzi. W działaniach tych uczestniczyli funkcjonariusze Straży Pożarnej i Inspekcja Weterynaryjna. Z informacji uzyskanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Człuchowie wynika, że z rzeki odłowiono 43 martwe łabędzie. Nie jest znana dokładna przyczyna padnięcia ptaków. Inspekcja weterynaryjna przekazała pobrane próby padłych ptaków do laboratorium, celem szczegółowych badań.

W trakcie prowadzonych czynności inspektorzy WIOŚ pobrali próbkę wody z rzeki do analiz laboratoryjnych oraz dokonali oględzin brzegu rzeki. Wizualnie nie stwierdzono zanieczyszczenia rzeki. Badania pobranej próby są w toku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: