” Mam autyzm. Poznaj, Zrozum, Pomóż”. Mural z wyjątkowym przesłaniem

Szczególny ścienny obraz powstał na terenie Specjalistycznego Domu Samopomocy dla Dorosłych Osób z Autyzmem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, przy ul. Mierosławskiego 9A w Gdańsku . Przyświeca mu hasło „Mam autyzm. Poznaj. Zrozum. Pomóż”.

Malowidło ścienne zostało zaprojektowane i wykonane w ramach działań edukacyjno-świadomościowych projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”. Z ramienia miasta liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, partnerami: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Fundacja „Pomóż Mi Żyć”.

Autorem muralu jest artysta Marek Looney Rybowski. Mural niesie społeczny przekaz w którym to chodzi o kreowanie pozytywnego wizerunku osób ze spektrum autyzmu oraz budowanie przyjaznych postaw wobec nich.

Powstanie malowidła jest również jednym z elementów kampanii edukacyjnej , która jest prowadzona w ramach projektu „OzA ”. Kampania jest skierowana do mieszkanek i mieszkańców, służb pomocowych, grup, instytucji i podmiotów w Gdańsku.

Działania, które są podejmowane mają zaowocować większym zrozumieniem potrzeb osób z zaburzeniami autystycznymi, a także  poprawić i rozszerzyć poziom świadczonych usług dla tej grupy osób.

Osoby z autyzmem praktycznie każdego dnia spotykają się z barkiem akceptacji, zrozumienia , a także z nieprzychylnymi komentarzami. W przypadku dorosłych ze spektrum autyzmu często doświadczają nietolerancji i wykluczenia społecznego.

Wdrażanie i testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych osób z autyzmem ma potrwać do września 2022 roku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: