Policja otrzyma dofinansowanie na nowe pojazdy

Flota polskiej policji ma zwiększyć  się o 53 pojazdy do kontroli technicznej, a także o 100 nieoznakowanych samochodów z wideorejestratorami. Unia Europejska na ten cel przekazała 46 milionów złotych.

Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego są wspierane z Funduszy Europejskich i środków krajowych. Powstaje nowoczesna sieć drogowa w Polsce, dlatego też dofinansowujemy nowoczesne wyposażenie policji w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym i eliminowania negatywnego wpływu pojazdów na środowisko – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda

Nowe pojazdy mają na celu zwiększenie mobilności policjantów, a także poprawić skuteczność i bezpieczeństwo ich pracy. Dbałość o  najwyższy poziom bezpieczeństwa na polskich drogach opiera się na trzech filarach. Są to przede wszystkim zmiany w prawie, edukacja oraz inwestycje.

Bezpieczeństwo na polskich drogach jest jednym z absolutnych priorytetów. Bardzo cieszą nas statystyki za 2021 rok, w których widać wyraźną poprawę w stosunku do poprzednich lat. Dwa projekty podpisane zostały w grudniu ubiegłego roku. Łącznie będzie to 55 mln złotych  zainwestowanych w sprzęt dla policji. Po pierwsze: 100 pojazdów z wideorejestratorami służące do dynamicznej i statycznej kontroli prędkości na polskich drogach. Po drugie: chcemy zakupić 53 specjalistyczne pojazdy do badania emisji spalin i hałasu, co jest ogromną uciążliwością dla środowiska i nas wszystkich – powiedział gen.insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: