WSA zablokował plan przestrzenny dla lasów w Brzeźnie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę Wojewody Pomorskiego na uchwałę Rady Miasta Gdańska, zmieniającą plan zagospodarowania pasa nadmorskiego w Brzeźnie. Gmina Miasta Gdańska nie zgadza się z wyrokiem i po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia podejmie decyzję dotyczącą złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W piątek ma odbyć się konferencja posła PiS, Kacpra Płażyńskiego w tej sprawie.

Wyrok sądu nie jest prawomocny. Z uwagi na fakt zasiadania w składzie orzekającym WSA osoby nominowanej ze wskazania przez tzw. neoKRS, wyrok może być wadliwy i w tym kontekście miasto będzie analizować dalsze kroki. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia osoby rekomendującej kandydaturę sędzi, która wzięła udział w orzekaniu.

W 2018 roku propozycję KRS przedstawiła Krystyna Pawłowicz, w tamtym czasie posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Sąd stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej terenów: usługowego (001-U33), obsługi transportu drogowego oraz zabudowy usługowej (002-KS/U33) i miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej (003-ZP62).

Podstawą stwierdzenia nieważności była niezgodność ustaleń planu ze Studium w zakresie przeznaczenia terenów usługowych i OSTABu, brak określenia wysokości obiektów budowlanych (np. masztów telekomunikacyjnych) oraz ustalonej w planie wysokości budynków.

W akcję przeciw uchwalaniu planu był zaangażowany poseł Kacper Płażyński z Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzysta nie komentuje na razie sprawy i zaprosił nas na konferencje w tej sprawie, która ma się odbyć w piątek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: