Od kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie do żłobka

Wnioski o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie można składać od  1 kwietnia bieżącego roku.

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki – nie rodzicom.

Rodzic lub opiekun aby otrzymać dofinansowanie będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków.

Wnioski można złożyć od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:·

  • portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS
  • bankowości elektronicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: