Radni przyjęli nowe nazwy ulic w Wejherowie

W dniu wczorajszym odbyła się sesja rady miasta Wejherowa , podczas której radni przyjęli nowe nazwy dla ulic, a także zmienili uzasadnienie nazwy ulicy 12 Marca.

W czasie zebrania samorządowcy z Wejherowa potępili zbrojną agresję Rosji na Ukrainę.

Skwer u zbiegu ulic Konopnickiej i Morskiej otrzymał imię Zygmunta Leśniowskiego. Jedną z najważniejszych zmian jest uzasadnienie nazwy ulicy 12 Marca. Nazwa pozostała bez zmian, ale od podjęcia uchwały upamiętniać będzie dzień przyjęcia Polski do NATO.

W uchwale zapisane jest, że chodzi o uczczenie rocznicy przystąpienia Polski do NATO, która z dzisiejszego punktu widzenia jest bardzo ważną datą. Radni wyrażają jasną opinię w tym temacie, że czcimy naszą rocznice wejścia do NATO –  przekazał Jacek Gafka, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Podczas sesji wejherowscy radni zaakceptowali także kilka zmian budżetowych.

Mamy bieżące zmiany budżetowe, oraz dostosowanie do tego wieloletniej prognozy finansowej. Wprowadzamy 8 mln dodatkowych wydatków, 16 mln dochodu, w tym są również wolne środki, które wydatkujemy głównie na budowę mieszkań – przekazał Jacek Gafka

Samorządowcy postanowili podczas sesji uczcić minutą ciszy ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainie, a mieszkańcom Wejherowa podziękowali za okazaną pomoc uchodźcom z Ukrainy. Rada podjęła także uchwałę w sprawie cen biletów MZK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: