Powiat Pucki większy o połowę. Powierzchnia wzrosła o prawie 50 procent

Powierzchnia powiatu puckiego wzrosła o 28,7 tys. hektarów, czyli prawie o 50 procent.

Prace związane z objęciem ewidencją gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej właśnie się zakończyły. Zmiany wynikały z koncepcji podziału Zatoki Gdańskiej na akweny przyległe do sąsiadujących z nimi gmin. Zakończone zostały zarówno prace techniczne jak i formalne.

Akwen Zatoki Gdańskiej stanowiący morskie wody wewnętrzne powinien być objęty ewidencją gruntów i budynków, gdyż – zgodnie z prawem – ewidencja gruntów obejmuje całe terytorium RP, z wyjątkiem morza terytorialnego. Inne wody wewnętrzne na obszarze Polski takie jak np. Zalew Wiślany od dawna były objęte ewidencją gruntów. Zatoka Gdańska nie była objęta, ponieważ nie była ustalona prawna linia podstawowa morza terytorialnego, która stanowi granicę obrębów, a tym samym granice gmin powiatów nadmorskich –  poinformowały władze powiatu puckiego

Objęcie ewidencją gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej ma szczególne znaczenie dla prowadzenia gospodarki morskiej na tym akwenie przez Urząd Morski w Gdyni, jak i wszystkie gminy przyległe do niej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: