Uchodźcy z Ukrainy zamieszkają w akademikach w Sopocie

Uniwersytet Gdański przekazał miastu Sopot na rok dwa akademiki.

W akademikach schronienie znajdzie prawie 400 uchodźców z Ukrainy. Budynki były do tej pory wyłączone z użytkowania. Teraz miasto je wyposażyło i przygotowało do zamieszkania. Stosowna umowa została podpisana w piątek przez rektora uczelni i prezydent Sopotu.

Na mocy porozumienia uniwersytet nieodpłatnie użyczył miastu dwa domy studenckie: nr 8, przy ul. 1 Maja, i nr 9, przy ul. Bitwy pod Płowcami. Budynki były wyłączone z użytkowania. Sopot zobowiązał się do przygotowania obu obiektów, doprowadzenia do uzyskania wszystkich niezbędnych zgód do tymczasowego wykorzystania, a także wyposażenia ich tak, by mogli w nich jak najszybciej zamieszkać uchodźcy. W budynkach schronienie znajdzie prawie 400 osób – – poinformowały władze Uniwersytetu Gdańskiego

Dzięki odpowiednim służbom budynki sprawnie powróciły do tymczasowego użytkowania.

Kiedyś miasto przekazało grunt uczelni, a teraz uniwersytet odwdzięcza się sercem. Dzięki organizacji miejsc noclegowych w akademikach uniknęliśmy konieczności lokowania naszych gości z Ukrainy np. w dużych salach gimnastycznych –powiedział prezydent Sopotu Jacek Karnowski

Pierwsi goście z Ukrainy już znaleźli schronienie w akademikach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: