Gdańsk. Władze miasta zbadają jakie środki transportu wybierają mieszkańcy

W ramach Gdańskiego Badania Ruchu zostanie przepytanych 10 tysięcy osób.

Dzięki badaniu miasto będzie mogło sprawdzić, jak podróżują mieszkańcy oraz jaki środek transportu wybierają, jadąc do pracy, szkoły czy na zakupy.

Badania rozpoczną się w pierwszym tygodniu kwietnia i będzie prowadzone na węzłach przesiadkowych, dworcach czy przystankach. Będziemy badać natężenie ruchu kołowego, przepytamy też pasażerów komunikacji publicznej – poinformował Piotr Grzelak, zastępca prezydenta miasta

BADANIE  W GMINACH OŚCIENNYCH

Badaniem ruchu będzie objęty nie tylko sam Gdańsk, ale także miasto i gmina Pruszcz Gdański, miasto i gmina Żukowo oraz Kolbudy.

Poszerzenie badań o gminy ościenne, z których, jak wiemy, mieszkańcy niemal codziennie dojeżdżają do pracy, szkół czy na uczelnie, pozwoli nam zaobserwować, jakie są wzajemne zależności transportowe między tymi obszarami – powiedziała Aneta Kostelecka, kierownik zespołu badawczego PBS

Dzięki uzyskanym danym z badań zostanie opracowany transportowy model symulacyjny miasta Gdańska i jego otoczenia. Obecny model z poprzednich badań z 2016 roku wymaga aktualizacji ponieważ zmieniły się zachowania transportowe, w inny sposób podróżujemy.Badania obejmą 10 tys. osób i będą prowadzone wiosną i jesienią. Ankieterzy pojawią się również na lotnisku, w centrach handlowych i w parkach biurowych.

Raport z ich opracowania ma być gotowy w pierwszej połowie 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: