Akcja Ferie 2022. Więcej punktów kontroli autobusów

Ferie zimowe w 2022 roku wypadają w różnych terminach w zależności od województwa.