Akcja Ferie 2022. Więcej punktów kontroli autobusów

Ferie zimowe w 2022 roku wypadają w różnych terminach w zależności od województwa.

Stały punkt kontroli pojazdów w Wejherowie

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 nastąpił wzrost kontroli autokarów, które przewożą dzieci i młodzież…