Gdański IPN zaniepokojony karą 50 tys. zł nałożoną na NSZZ „Solidarność”

Dyrektor gdańskiego oddziału IPN Mirosław Golon wyraził we wtorek zaniepokojenie nałożeniem przez miasto Gdańsk kary na…

Gdańsk tłumaczy się z kary 50 tys. zł dla NSZZ „Solidarność”

Okres dostosowawczy Uchwały Krajobrazowej Gdańska minął w kwietniu 2020 roku. Jednak NSZZ „Solidarność” nie podjęła żadnych…

Piotr Duda po Marszu Niepodległości: żądamy wyjaśnień

– To jest coś nieprawdopodobnego. Oburzającego, szczególnie wobec przypadków pobłażliwości policji podczas zamieszek wywołanych przez bojówkarzy…

Przewodniczący Piotr Duda: Brońcie kościołów!

Angażujcie się w ochronę świętości Mszy Świętych, przeciwdziałajcie profanacjom symboli religijnych i naszych Świątyń. Nie pozwólcie,…