Zmiany w pomorskich więzieniach

Jeszcze  w tym roku zakłady karne w Malborku i Sztumie zostaną połączone. Malborska jednostka, w której…